logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę w T.U. INTER Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Klienci indywidualni:

 

Podróżne

Leczenie podczas pobytu za granicą

 

 

Centrum Pomocy INTER Polska: (022) 864 55 24 (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę)

 

 

0801 888 997

dla telefonów stacjonarnych

(022) 333 77 88

dla telefonów komórkowych

(022) 333 77 91 fax, po wypełnieniu druku zgłoszenia szkody

odszkodowanie@interpolska.pl

Biuro Odszkodowań
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego

Odpowiedzialność cywilna

Koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem/ kosztów odwołania rezerwacji biletu/ kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy

 

 

 

 

Klienci indywidualni:

 

Domu/ mieszkania

 

Ogień i inne zdarzenia losowe

tel. 22 563 11 77

czynny przez 24 godziny, 365 dni w roku.

0801 888 997

dla telefonów stacjonarnych

(22) 333 77 88

dla telefonów komórkowych

(22) 333 77 91 fax, po wypełnieniu druku zgłoszenia szkody

odszkodowanie@interpolska.pl

Biuro Odszkodowań
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

 

Zalanie i inny zdarzenia losowe

 

Kradzież z włamaniem i rabunek

 

Pozostałe ryzyka

 

Szyby, dewastacja

 

Odpowiedzialność cywilna

 

 

 

Klienci biznesowi:

 

Podróżne

 

Zwrot kosztów leczenia

Centrum Pomocy INTER Polska: (22) 864 55 24 (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę)

 

0801 888 997

dla telefonów stacjonarnych

(22) 333 77 88

dla telefonów komórkowych

(22) 333 77 91 fax, po wypełnieniu druku zgłoszenia szkody

odszkodowanie@interpolska.pl

Biuro Odszkodowań
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

 

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 

Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego

 

Odpowiedzialność cywilna

Koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem/ kosztów odwołania rezerwacji biletu/ kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy

 

 

 

 

 

Klienci biznesowi:

 

Majątku firmy

Ogień i inne zdarzenia losowe

 

 

 

801 888 997

dla telefonów stacjonarnych

(22) 333 77 88

dla telefonów komórkowych

(22) 333 77 91 fax, po wypełnieniu druku zgłoszenia szkody

odszkodowanie@interpolska.pl

Biuro Odszkodowań
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

Zalanie i inny zdarzenia losowe

Kradzież z włamaniem i rabunek

Pozostałe ryzyka

Szyby, dewastacja

Przepięcie, maszyny el. od szkód elektrycznych, sprzęt el. od wszystkich ryzyk

Rozmrożenie

Zwiększone koszty prowadzenia działalności

Wartości pieniężne

Mienie w transporcie

Odpowiedzialność cywilna

 

 

Branża medyczna

OC lekarzy i dentystów

OC pielęgniarek i położnych

OC innych zawodów medycznych

OC ZOZów

Ochrona Prawna