logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę w TU COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

0801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)

(022) 501 61 00

(cała doba)

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
fax. +48 22 501 60 01


 

 

 

 

Ubezpieczenia majątkowe

Szkoda komunikacyjna (OC/AC)

 

Szkoda na osobie z ubezpieczenia OC

Szkoda z ubezpieczenia majątkowego

Szkoda powstała w wyniku częściowej lub całkowitej kradzieży pojazdu (AC)

Szkoda z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Szkoda z ubezpieczenia Ochrony Prawnej

Szkoda z ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Zdrowie

 

 

 

 

 

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Śmierć ubezpieczonego

Zakończenie okresu ubezpieczania

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

Trwałe kalectwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

Trwała utrata zdrowia spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Niezdolność do pracy

Poważne zachorowanie

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu