logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę w TUiR ALLIANZ Polska S.A.

 

 

Ubezpieczenia

Atocasco

 

spowodowałem kolizję*

telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 10 20 30 lub z telefonów komórkowych +48 22 567 12 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00–15.00,

osobiście w najbliższym Centrum Likwidacji Szkód (CLS) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00.

korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do najbliższego Centrum Likwidacji Szkód (CLS) listem, faxem lub e-mailem

 

Znany/nieznany sprawca uszkodził mój pojazd*

 

Skradziono mi radio lub inne elementy pojazdu*

 

skradziono mi samochód

 

 

Ubezpieczenia budynków i lokali

 

Włamano się do mojego mieszkania, domu, firmy

 

Powódź

 

Zostało uszkodzone moje mienie

 

 

 

 

Ubezpieczenia NNW

 

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

 

korespondencyjnie wysyłając komplet dokumentów do wybranego Oddziału, Agencji Allianz bądź do Centrum Likwidacji Szkód (CLS)
lub do Centrali  Towarzystwa:

TU Allianz Polska S.A.
Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

osobiście zgłaszając się do wybranego Oddziału, Agencji Allianz bądź Centrum Likwidacji Szkód (CLS)

telefonicznie pod numer infolinii 801 10 20 30.

Przy zgłaszaniu roszczeń nie obowiązuje rejonizacja.

 

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter

-bagaż

 

Linie lotnicze zgubiły mój bagaż

 

 

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance, gdziekolwiek się znajdujesz, o każdej porze dnia i nocy. Numer telefonu znajdziesz na swoim certyfikacie ubezpieczenia.

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zobacz, jak zgłosić roszczenie:

telefonicznie pod numerem Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance
+48 22 522 26 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.30 oraz w piątki w godzinach 8.00-15.15,

korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance faxem na numer +48 22 522 25 69 lub e-mailem na adres:

szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

 

 

Mój bagaż dotarł z opóźnieniem na miejsce mojego pobytu za granicą

 

 

Skradziono mój bagaż z samochodu

 

 

Mój bagaż uległ uszkodzeniu podczas kradzieży dokonanej w samochodzie

 

 

Moje rzeczy zostały skradzione z hotelu lub uszkodzone w związku z włamaniem

 

 

Skradziono mój bagaż z przechowalni

 

 

Mój bagaż uległ uszkodzeniu podczas kradzieży dokonanej w przechowalni*W godzinach pracy placówki mogą być wykonane również oględziny pojazdu (bez konieczności umawiania konkretnego terminu). Osoby posiadające polisy Autocasco wykupione w salonach dealerskich współpracujących z Allianz w ramach likwidacji szkód mogą zgłosić szkodę w wybranych Autoryzowanych Stacjach Obsługi

 

 

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter

- sprzęt sportowy

Linie lotnicze zagubiły mój sprzęt sportowy

 

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance, gdziekolwiek się znajdujesz, o każdej porze dnia i nocy. Numer telefonu znajdziesz na swoim certyfikacie ubezpieczenia.

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zobacz, gdzie zgłosić roszczenie:

telefonicznie pod numerem Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance
+48 22 522 26 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.30 oraz w piątki w godzinach 8.00-15.15,

korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance faxem na numer +48 22 522 25 69 lub e-mailem na adres:

szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

 

Linie lotnicze dostarczyły mój sprzęt sportowy z opóźnieniem

Skradziono mój sprzęt sportowy z samochodu

Mój sprzęt sportowy uległ uszkodzeniu podczas kradzieży dokonanej w samochodzie

Mój sprzęt sportowy został skradziony z hotelu lub uszkodzony w związku z włamaniem

Skradziono mój sprzęt sportowy z przechowalni

Mój sprzęt sportowy uległ uszkodzeniu podczas kradzieży dokonanej w przechowalni

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter

- Opóźnianie odlotu / odwołanie podróży

 

Mój samolot wystartował z opóźnieniem

Musiałem/łam odwołać podróż

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter - Odpowiedzialność Cywilna

Spowodowałem/łam wypadek w związku z uprawianym przeze mnie sportem (np. na stoku narciarskim)

 

 

Spowodowałem/łam szkodę w hotelu (np. zalanie, zniszczenie mienia)

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter

- Assistance w podróży

 

Transport medyczny do najbliższego szpitala lub do kraju zamieszkania

 

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance, gdziekolwiek się znajdujesz, o każdej porze dnia i nocy.

zgłoszenia telefoniczne pod numerem Centrum Operacyjnego Mondial Assistance +48 22 522 25 22.

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania,
z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zgłoś roszczenie korespondencyjnie do Mondial Assistance Sp. z o.o.

Konsultacje lekarskie

Badania lekarskie, zabiegi

Leczenie stomatologiczne

Zakup środków medycznych i opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Poszukiwania i ratownictwo w górach lub na wodzie

Transport i zakwaterowanie osób bliskich

Pomoc administracyjna i prawna

Wsparcie finansowe, jeżeli na skutek kradzieży utracisz swoje środki płatnicze (gotówkę, karty)

Zastępstwo w podróży

Informowanie bliskich o postępach w hospitalizacji, rehabilitacji lub prowadzonych akcjach ratowniczych

Opieka tłumacza

Koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktów terroru

 

 

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Globtroter

- NNW

 

 

 

Podczas wyjazdu turystycznego uległem/łam poważnemu wypadkowi, korzystałem/łam z pomocy lekarskiej oraz doznałem/łam trwałego uszczerbku na zdrowiu

W wypadku szkód z umów ubezpieczenia „Globtroter Direct” (umowy kupione za pośrednictwem Internetu) zgłoszenia można dokonać:

telefonicznie 24 godziny na dobę pod numerem Centrum Operacyjnego Mondial Assistance  +48 22 522 25 22,

korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance faxem na numer +48 22 522 25 69 lub e-mailem na adres:

szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem agentów oraz biur podróży, roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków można zgłosić:

korespondencyjnie wysyłając komplet dokumentów do wybranego Oddziału, Agencji Allianz bądź do Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka (CLSiOR)
lub do Centrali  Towarzystwa:

TU Allianz Polska S.A.
Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

osobiście zgłaszając się do wybranego Oddziału, Agencji Allianz lub do Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka (CLSiOR).

Przy zgłaszaniu roszczeń nie obowiązuje rejonizacja.

 


Grupowe ubezpieczenie na życie - zgłoszenie roszczenia o świadczenie z umowy grupowego ubezpieczenia na życie

Zgon ubezpieczonego

 

korespondencyjnie wysyłając komplet dokumentów do wybranego Oddziału, Agencji Allianz bądź do Centrum Likwidacji Szkód (CLS)
lub do Centrali  Towarzystwa:

TU Allianz Życie Polska S.A.
Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

osobiście zgłaszając się do wybranego Oddziału, Agencji Allianz lub do Centrum Likwidacji Szkód (CLS).

Przy zgłaszaniu roszczeń nie obowiązuje rejonizacja.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku/wypadku komunikacyjnego

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

Wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub wypadku z wypłatą renty miesięcznej

Częściowe inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie wypadku/trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zgon współmałżonka ubezpieczonego/ zgon w następstwie wypadku

Zgon dziecka, urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu

Zgon współmałżonka po zgonie ubezpieczonego

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

Wystąpienie u współmałżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania

Wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego

 

 

Centra Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka

 

CLSiOR GDAŃSK

Adres:
ul. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Podlegające województwa

 • kujawsko-pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • zachodnio-pomorskie
 • pomorskie

CLSiOR KATOWICE

Adres:
ul. Murckowska 18a/1
40-265 Katowice

Podlegające województwa

 • podkarpackie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • śląskie

CLSiOR POZNAŃ

Adres:
ul. Wolsztyńska 5
60-361 Poznań

Podlegające województwa

 • wielkopolskie
 • lubuskie
 • opolskie
 • dolnośląskie

CLSiOR WARSZAWA

Adres:
ul. Ostrobramska 86
04-163 Warszawa

Podlegające województwa

 • lubelskie
 • łódzkie
 • podlaskie
 • mazowieckie