logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Odpowiedzialność Cywilna Pracodawcy

Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku przy pracy jakiemu ulegli pracownicy Ubezpieczającego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmmuje roszczeń:

  • z tytułu chorób zawodowych,
  • z tytułu wypadków powstałych w drodze do pracy lub z pracy.