logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Podróż pozostałe

W podróży możemy skorzystać z ubezpieczenia:

następstw nieszczęśliwych wypadków polegające natrwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołaneprzyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, powstałe podczas podróży

usługi assistance udzielenie pierwszej porady medycznej drogą telefoniczną w oparciu o informacje
otrzymane od Ubezpieczonego, a w razie potrzeby zorganizowanie pomocy medycznej,zorganizowanie i pokrycie kosztów:
 przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania do szpitala lub ambulatorium transportem medycznym, powrotu Ubezpieczonego w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego do:
– miejsca zamieszkania,
– placówki medycznej w pobliżu tego miejsca
celem kontynuacji leczenia.
Świadczeniem objęte są również koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby), jeśli
transport Ubezpieczonego, nie odbędzie się w dniu wypisu ze szpitala przewozu zwłok Ubezpieczonego, tj. załatwienie wszelkich formalności i pokrycie
kosztów związanych z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez
osobę bliską miejsca w RP.

bagaż podróżny przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy będące własnością
Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i służące do jego użytku podczas podróży

odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej na rzecz
Ubezpieczonego, tj. rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed datą jej
rozpoczęcia lub wcześniejszego powrotu z rozpoczętej imprezy turystycznej

anulowania noclegu zakupionego lub zarezerwowanego na rzecz Ubezpieczonego
przed rozpoczęciem podróży za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika
turystycznego lub agenta turystycznego,
przez Ubezpieczonego z przyczyn od niego niezależnych

kontynuacja leczenia powypadkowego w RP