logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

OC w podróży

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, w jego życiu
prywatnym, podczas podróży, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem
niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl
przepisów prawa.