logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Przedsiębiorców (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna)

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje zarówno elementarną i niezbędną ochronę przed skutkami szkód w rzeczowych składnikach mienia należącego lub będącego w posiadaniu ubezpieczonego, jak i pokrycie ryzyk i kosztów dodatkowych związanych ze szkodą. Daje możliwość wyboru i kreowania zakresu ubezpieczenia poprzez podział na zakres podstawowy (obejmujący takie ryzyka jak ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), oraz zakres rozszerzony, obejmujący pozostałe, klasyczne ryzyka losowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Koszty remontów, wykończenia wnętrz lub prac adaptacyjnych poniesione na dostosowanie budynku lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu podniesienia standardu.