logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Odpowiedzialność Cywilna Najemcy

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.