logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Mieszkanie

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia

Zakres ochrony: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź


Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Przedmiot ubezpieczenia: ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, przedmioty o wysokiej wartości Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm