logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dom

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

  • dom jednorodzinny (w użytkowaniu lub budowie)
  • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
  • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
  • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek:

Pożaru, zalania, gradu, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi,  zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu.
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem i rozboju.