logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni kierowcę za szkody spowodowane na osobie lub w mieniu. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC dotyczy posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego.